Intgegracja Sensoryczna

Dlaczego warto wspierać Integrację Sensoryczną

Co to jest Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna to teoria opracowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki w XXw. przez Dr. A.Jean Ayres. Zgodnie z nią nasz mózg posiada umiejętność, która pozwala nam odczuwać, porządkować, składać w spójną całość i rozumieć w relacji do siebie wszystkie docierające do nas bodźce. Nabywamy i rozwijamy tę umiejętność całe nasze życie, ale najważniejsze są wczesne lata dziecięce. To właśnia Integracja Sensoryczna i jej rozwój pozwala dziecku opracowywać i doskonalić zestawy odpowiednich reakcji na sytuacje i zdrarzenia tak aby były one adekwatne i dostosowane do wymagań otoczenia. Jest to podstawa, fundament takich umiejętności jak te związane z ruchem, mową, emocjami, uwagą, relacjami społecznymi i percepcją, a więc coś bardzo ważnego. Więcej o teorii przeczytasz na naszym portalu.

Zaburzenia SI

Jeśli procesy sensoryczne odpowiadające za tę umiejętność są zaburzone, również wypracowane reakcje organizmu będą przynajmniej nieopytymalne. W konsekwencji zdobywanie kolejnych wymienionych w poprzednim akapicie umiejętności staje się trudniejsze. W poważniejszych zaburzeniach wręcz utrudniając normalne, codzienne funkcjonowanie w środowisku i prawidłowy ogólny rozwój. Istotne zaburzenia procesów sensorycznych, które wymagają terapii, są źródłem wielu problemów w życiu dziecka. Zarówno jego wewnętrznych to znaczy możliwości uczenia się w prawidłowym tempie, jak i zewnętrznych to znaczy jest ono uciążliwe i często źle postrzegane przez otoczenie (np jako niegrzeczne). Właściwie prowadzona terapia poprzedzona rzetelną diagnozą może znacząco pomóc takim dzieciom. Skorzystają na tym one same, jak i ich otoczenie, a w konsekwencji całe społeczeństwo. Takie dzieci nie tylko przestaną być „trudnym, kłopotliwym” podopiecznym, który utrudnia naukę innym, ale również same zaczną lepiej się uczyć i rozwijać co zaprocentuje na dalszych etapach ich rozwoju. Więcej o zaburzeniach i ich objawach przeczytasz na naszym portalu.

Po co nas wspierać?

Jak więc widzimy wsparcie dla dostępność tej terapii jest ważne i dobre nie tylko dla pojedynczych osób ale dla całego społeczeństwa. Wzmacniamy i poprawiamy w ten sposób zdolności kolejnych pokoleń do ich samorozwoju. Zwłaszcza w naszych czasach kiedy to dzieci są narażone na wiele zagrożeń cywilizacyjnych i technologicznych. Nasze dzieci coraz więcej spedzają czasu przed ekranami, a mniej ze sobą i na powietrzu.
Jednak równie ważne jest, ze względu także na wypracowaną popularność tej metody, aby wiedza o niej była łatwo dostępna. Aby specjaliści nią się posługujący posiadali rzetelną wiedzę, umiejętności i najlepsze narzędzia. Bez tego, źle interpretując zachowania dziecka czy to niełaściwie diagnozując zaburzenia SI, jak i ignorując i dyskredytując te problemy pozostawimy dzieci bez odpowiedniej pomocy. Podobnie mając dobrą diagnozę, ale nie mając odpowiednich narzędzi do pracy trudno o sukces. Bez odpowiedniego sprzętu terapeuta nie będzie w stanie mimo najlepszych chęci, odpowiedno skutecznie pomóc swoim podopiecznym.

Stąd warto wspierać naszą Fundację i naszą Misję. Staramy się pomagać we wszystkich tych obszarach z troski o rozwój kolejnych pokoleń polskich dzieci. Pomóż nam pomagać, wspieraj nas, wspierając tym samym całe społeczeństwo.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.